ติดต่อเรา
29 พฤศจิกายน 2559 admin 174 Views

 

 

สถานที่ติดต่อ

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการวารสารการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมทางธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
112 ม.7 ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

ดร.ธีระวัฒน์  เจริญราษฎร์
Email: fanta7711@hotmail.com
โทรศัพท์ 0819545995
โทรสาร 042-415699

นางสาวภณิดา  เจริญพิทยา
Email:panich@kku.ac.th
โทรศัพท์ 042-415600 ต่อ 49449
โทรสาร 042-415699